سونا چت

چت روم سونا چت : سونا چت با مدیریت آقای یوسف محمود آبادی مدیریت می شود. سونا چت زیر نظر شرکت رویال طرح می باشد. سونا چت حمایت چندین و چند وب سایت وردپرس را در خود میبیند به همین دلیل آمار نسبتاً بدی ندارد. سونا چت در گوگل خود یک رغیب دیگر دارد که گه گداری از او سبقت میگیرد و خود را به عنوان لینک اصلی کلمه سونا چت معرفی میکند. سونا چت یک چت روم معمولی و غیر مهم به شمار می رود و نمی توان آن را به عنوان چت رومی که معرف همگان باشد تعریف کرد. سونا چت در سال 1393 تاسیس شد . تا کنون به کسی جز مدیر موسسش واگذار نشده است.

کلمات کلیدی : سونا چت ، چت سونا ، چت روم سونا ، چت روم سونا چت